02/02/2023 02:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ôi, sao tôi buồn đến thế!
Ach, jak mi smutno!

Tác giả: Adam Asnyk

Nước: Ba Lan
Đăng bởi Hien Ha Ngoc vào 18/07/2019 13:27

 

Nguyên tác

Ach, jak mi smutno! Mój anioł mnie rzucił,
W daleki odbiegł świat,
I próżno wzywam, ażeby mi zwrócił
Zabrany marzeń kwiat.
Ach, jak mi smutno! Cień mnie już otacza,
Posępny grobu cień;
Serce się jeszcze zrywa i rozpacza,
Szukając jasnych tchnień.
Ale na próżno uciszyć się lęka
I próżno przeszłość oskarża rozrzutną...
Cięży już nad nim niewidzialna ręka -
Ach, jak mi smutno!

Bản dịch của Hien Ha Ngoc

Ôi, sao tôi lại buồn đến thế!
Thiên thần của tôi đã bỏ tôi đi,
Đến nơi đâu trên thế giới xa xôi,
Tôi đã gọi những lời vô vọng
Bông hoa mơ mộng ấy đã đâu rồi.

Ôi, sao tôi lại buồn đến thế!
Bóng tối âm u bao phủ quanh tôi,
Như một nấm mồ ảm đạm tối tăm;
Trái tim nát còn trong cơn tuyệt vọng,
Tìm kiếm nơi đâu cảm xúc sáng trong.

Nhưng vô vọng để xoá đi nỗi sợ
Và vô vọng để trách hoài quá khứ...
Bàn tay vô hình nặng trĩu đã đè lên-
Ôi, sao tôi lại buồn đến thế!
22/12/1868

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Adam Asnyk » Ôi, sao tôi buồn đến thế!