26/01/2022 06:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lãng đào sa kỳ 2
浪淘沙其二

Tác giả: Lý Thanh Chiếu - 李清照

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 17:36

 

Nguyên tác

素得小腰身
不奈傷春
初梅影不晚妝新
裊裊停停何樣似
一縷青雲

歌巧動朱脣
字字嬌嗔
桃花深徑一通津
悵望瑤臺清夜月
遠照歸輪

Phiên âm

Tố đắc tiểu yêu thân
Bất nại thương xuân
Sơ mai ảnh bất vãn trang tân
Niểu niểu đình đình hà dạng tự?
Nhất lũ thanh vân

Ca xảo động chu thần
Tự tự kiều sân
Đào hoa thâm kính nhất thông tân
Trướng vọng dao đài thanh dạ nguyệt
Viễn chiếu quy luân

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Eo vốn nhỏ thon thon
Khốn nỗi xuân mòn
Chiều trang điểm dưới bóng mai non
Thướt thướt tha tha chi tựa nhỉ?
Một rẽ mây vờn

Ca mấp máy môi son
Từng chữ véo von
Hoa đào ngõ thẳm một bon bon
Buồn ngắm dao đài nguyệt bạch
Xa rọi vành tròn
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thanh Chiếu » Lãng đào sa kỳ 2