03/04/2023 05:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 05
春日絕句十首其五

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 14:31

 

Nguyên tác

綺石欄窗綵縷門,
少年翁對鬱金樽。
三多矮枝佛手架,
五福皺葉水仙盆。

Phiên âm

Khỉ thạch lan song thải lũ môn,
Thiếu niên ông đối uất kim tôn.
Tam đa nuỵ chi phật thủ giá,
Ngũ phúc trứu diệp thuỷ tiên bồn.

Dịch nghĩa

Có đá cảnh, của sổ trấn song, của màu sắc như tơ,
Ông già thiếu niên trước chén rượu màu vàng nghệ.
Giá đặt phật thủ cành thấp lùn tượng trưng cho tam đa,
Chậu thuỷ tiên hình lá quăn queo tượng trưng cho ngũ phúc.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Đá cảnh song loan cửa thắm son,
Ông già niên thiếu trước ly vàng.
Tam đa, phật thủ cành lùn thấp,
Ngũ phúc, thuỷ tiên lá uốn quăn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 05