07/08/2020 17:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đường quan và rộng và dài

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/09/2015 13:55

 

Đường quan và rộng và dài,
Mặc lòng ông Ký, ông cai đi về.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đường quan và rộng và dài