16/06/2021 21:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh đi chơi nhởn đâu đây

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 17:17

 

Anh đi chơi nhởn đâu đây?
Phải cơn mưa này ướt áo lấm chân
Chậu nước em để ngoài sân
Em chờ anh rửa xong chân, anh vào nhà
Vào nhà em hỏi tình ta
Trăm năm duyên ngãi mặn mà hay không?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh đi chơi nhởn đâu đây