14/08/2022 01:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Những người nắm bắt trái tim
Les accroche-coeurs

Tác giả: Théophile Gautier

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 14/05/2022 20:34

 

Nguyên tác

Ravivant les langueurs nacrées
De tes yeux battus et vainqueurs,
En mèches de parfum lustrées
Se courbent deux accroche-coeurs.

A voir s’arrondir sur tes joues
Leurs orbes tournés par tes doigts,
On dirait les petites roues
Du char de Mab fait d’une noix;

Ou l’arc de l’Amour dont les pointes,
Pour une flèche à décocher,
En cercle d’or se sont rejointes
A la tempe du jeune archer.

Pourtant un scrupule me trouble,
Je n’ai qu’un coeur, alors pourquoi,
Coquette, un accroche-coeur double?
Qui donc y pends-tu près de moi?

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Ngọc ngà uể oải hồi sinh
Mắt ngời chiến thắng trong tình của em,
Nước hoa loang loáng dịu êm
Rùng người hai kẻ đi tìm nắm tim.

Tròn tròn trên đôi má em
Quả cầu đó bởi tay mềm em nâng,
Trông như bánh xe nhỏ lăn
Cỗ xe của Mab làm bằng trái cây;

Vòng cung của điểm Tình yêu,
Mũi tên không dễ tìm tiêu diệt gì,
Trong vòng tròn vàng đã ghi
Nơi đền cung thủ xuân thì đang giương.

Tuy lời mắng mỏ chán chường,
Tim tôi có một, vậy thường tại sao,
Người tán tỉnh, bắt tim nhau?
Em treo ở đó ai hầu cạnh tôi?
In trong thi tập Émaux et Camées.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Théophile Gautier » Những người nắm bắt trái tim