07/12/2022 05:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nàng
She

Tác giả: Charles Aznavour

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 24/09/2022 21:12

 

Nguyên tác

She
May be the face I can’t forget
A trace of pleasure or regret
May be my treasure or the price I have to pay

She may be the song that summer sings
May be the chill that autumn brings
May be a hundred different things
Within the measure of a day

She
May be the beauty or the beast
May be the famine or the feast
May turn each day into a heaven or a hell
She may be the mirror of my dreams
A smile reflected in a stream
She may not be what she may seem
Inside her shell

She who always seems so happy in a crowd
Whose eyes can be so private and so proud
No one’s allowed to see them when they cry
She may be the love that cannot hope to last
May come to me from shadows of the past
That I remember till the day I die

She
May be the reason I survive
The why and wherefore I’m alive
The one I’ll care for through the rough and rainy years
Me I’ll take her laughter and her tears
And make them all my souvenirs
For where she goes I’ve got to be
The meaning of my life is
She, she, she…

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Nàng
là gương mặt khó quên
Niềm vui để dấu trên nền tiếc thương
Là vật thiêng phải bồi thường

Nàng là bài hát du dương vào hè
Là mùa thu lạnh sắt se
Là trăm điều khác
Để nghe một ngày

Người
xinh hay quái vật đây
Nàng là nạn đói hay ngày liên hoan
Âm ty hay chốn thiên đàng
Là gương trong giấc mộng vàng của tôi
Nụ cười soi ánh suối trôi
Nàng dường không phải vẻ vời chi ai
Bên trong một tấm hình hài

Nàng luôn vui giữa chốn ngày hội đông
Mắt che hết cả tơ lòng
Không ai thấy được khi dòng lệ rơi
Tình yêu ước vọng chơi vơi
Từ đêm dĩ vãng đã dời đến tôi
Nhớ em dù có xa đời

Nàng
Là lý lẽ cho tôi sống còn
Vì sao và lúc tôi còn
Người tôi chăm sóc hao mòn tháng năm
Tiếng cười và nước mắt nàng
Biến thành những món quà mang theo đời
Nàng đi đâu, cũng có tôi
Đời tôi có nghĩa là
Nàng, nàng, ơi…

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Charles Aznavour » Nàng