18/01/2022 21:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tố thi kỳ 03
做詩其三

Tác giả: Khanh Liên - 卿憐

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 17/07/2010 23:17

 

Nguyên tác

緩歌慢舞畫難圖,
月下樓臺冷繡襦。
終夜相公看不足,
朝天懶去倩人扶。

Phiên âm

Hoãn ca mạn vũ hoạ nan đồ,
Nguyệt hạ lâu đài lãnh tú nhu.
Chung dạ tướng công khan bất túc,
Triều thiên lãn khứ thiến nhân phù.

Bản dịch của Ngọc Mai, Trần Thế Đạt

Hát nhẹ múa chậm tranh khó vẽ
Trên lầu dưới nguyệt áo thêu lạnh
Đêm chung tướng công nhìn không rõ
Thiên triều khôn giúp được giai nhân
Nguồn: Cuộc đời chìm nổi của Hoà Thân, NXB Văn hoá thông tin, 2002.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khanh Liên » Tố thi kỳ 03