27/11/2020 15:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

81

Tác giả: Xuân Sách - Ngô Xuân Sách

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi @Lá@ vào 25/10/2008 09:46

 

Văn chương thuở ấy như bèo
Thương cụ gồng gánh trèo leo tận trời
Giấc mộng lớn đã bốc hơi
Giấc mộng con suốt một đời bơ vơ
Ước chi cụ sống tới giờ
Chợ trời nhan nhản tha hồ bán văn
Những tác phẩm "Giấc mộng con", "Giấc mộng lớn" của nhà thơ Tản Đà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Sách » 81