26/06/2024 02:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyệt mệnh từ
絕命詞

Tác giả: Thu Cẩn - 秋瑾

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/10/2008 09:00

 

Nguyên tác

莽莽神州慨胯沉,
救時無計愧偷生。
搏沙有願興亡禁,
博浪無稚擊暴秦。
國破方知人種賤,
義高不礙客囊貧。
經營恨未酬同志,
把劍悲歌涕淚橫。

Phiên âm

Mãng mãng Thần Châu khái khoá trầm,
Cứu thì vô kế quý thâu sinh.
Bác sa hữu nguyện hưng vong cấm,
Bác Lãng vô trĩ kích bạo Tần.
Quốc phá phương tri nhân chủng tiện,
Nghĩa cao bất ngại khách nang bần.
Kinh dinh hận vị thù đồng chí,
Bả kiếm bi ca thế lệ hoành.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Bát ngát Thần Châu khí khái chìm
Cứu thời không cách sống chi ham
Sa trường có nguyện hưng vong cấm
Bác Lãng không chuỳ đánh bạo Tần
Nước phá mới hay nòi giống kém
Nghĩa cao không ngại khách nghèo nàn
Hận chưa đền đáp bao đồng chí
Nắm kiếm bi ca nước mắt tràn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thu Cẩn » Tuyệt mệnh từ