17/10/2021 09:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoan nghinh kính ái đích Chu tổng lý
歡迎敬愛的周總理

Tác giả: Bùi Kỷ - 裴杞

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 21/09/2018 17:17

 

Nguyên tác

五星紅旗飛太空,
和平使者乘東風。
曾過緬印泥三國,
和平解決皆收功。

和平使者訪我越,
全民歡迎和喜悅。
感謝無私援助情,
我越正在當建鉄。

越中有議如海天,
高深永遠壽綿綿。
願上有好一杯酒,
回憶聯歡四年前。

Phiên âm

Ngũ tinh hồng kỳ phi thái không,
Hoà bình sứ giả thừa đông phong.
Tằng qua Miến Ấn Nê tam quốc,
Hoà bình giải quyết giai thu công.

Hoà bình sứ giả phỏng ngã Việt,
Toàn dân hoan nghênh hoà hỷ duyệt.
Cảm tạ vô tư viện trợ tình,
Ngã Việt chính tại đương kiến thiết.

Việt Trung hữu nghị như hải thiên,
Cao thâm vĩnh viễn thọ miên miên.
Nguyện thướng hữu hảo nhất bôi tửu,
Hồi ức liên hoan tứ niên tiền.

Bản dịch của Phạm Phú Tiết

Cờ hồng năm sao bay giữa không
Sứ giả hoà bình cưỡi gió đông
Qua thăm ba nước Miến, Ấn, Nê
Giải quyết hoà bình thu nhiều công

Sứ giả hoà bình thăm nước Việt
Toàn dân hoan nghênh mừng khôn xiết
Cảm tạ tình viện trợ vô tư
Nước ta đang dào dạt kiến thiết

Tình bạn Việt - Trung như bể trời
Cao sâu, lâu dài, thọ đời đời
Tay nâng một chén rượu hữu hảo
Bốn năm trước liên hoan cùng Người
Lạc khoản viết “Xuất tự hâm ngưỡng kính ái chí thành cụ hữu nhất chuyết dĩ đương nhất xi; Nhất cửu lục linh tứ nguyệt nhị thập cửu ư Việt Xô hữu nghị bệnh viện” 出自歆仰敬愛至誠具有一拙以當一嗤;一九六○四月二十九於越騶友議病院 (Từ lòng kính yêu ngưỡng mộ thành bài vụng về; Ngày 29 tháng 4 năm 1960 tại Bệnh viện Việt Xô).

Chu tổng lý tức Chu Ân Lai, lúc đó là Thủ tướng Trung Quốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Kỷ » Hoan nghinh kính ái đích Chu tổng lý