01/07/2022 01:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khai bút rông

Tác giả: Tú Mỡ - Hồ Trọng Hiếu

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 21/07/2008 11:10

 

Là văn sĩ chẳng lẽ không khai bút
Chẳng hay ho cũng nặn nọt một bài
Ngót hai năm xổng bút mỉa mai đời
Thì Tết đến cũng phải có bài thơ... rắc rối
Rót thêm mực, thay ngòi bút mới
Thảo mấy dòng cảm khái sau đây

Thơ rằng:
Tú chi tú ấy nực cười thay!
Chẳng phải Nho mà chẳng phải Tây!
Rửng mỡ trêu đời, văn mách qué
Thế mà cũng tiếng... bấy lâu nay!

Ngồi ngâm nga, đùi rung chuyển nghế mây
Rồi chép lại, rắp thả ngay "Giòng nước ngược"
Bắt chước cụ Tú Xương thủa trước
Hỏi mợ Tú rằng: "Nghe được hay chăng?"
Bĩu môi, mẹ đĩ phê rằng
"Nôm na mắch qué, lố lăng, ngược đời!"
Đầu năm đã bị rông rồi
Chắc là văn viết ngược đời quanh năm!
Bài này nhại theo bài "Tết đến dán câu đối" của Tú Xương.

Nguồn: Tuyển tập Tự lực văn đoàn (tập III), NXB Hội nhà văn, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tú Mỡ » Khai bút rông