20/10/2021 15:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tán Ưng Chuỷ trà
讚鷹嘴茶

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/03/2014 12:46

 

Nguyên tác

最愛芳叢鷹嘴茶,
老郎封寄贈仙家。
今朝更有湘江月,
照出霏霏滿碗花。

Phiên âm

Tối ái phương tùng Ưng Chuỷ trà,
Lão lang phong ký tặng tiên gia.
Kim triêu cánh hữu Tương giang nguyệt,
Chiếu xuất phi phi mãn uyển hoa.

Dịch nghĩa

Yêu thích nhất là thứ trà thơm hiệu Ưng Chuỷ này,
Bạn già đã gửi tặng cho người tiên.
Sáng nay vẫn còn trăng sông Tương,
Chiếu vào mặt chén lấp lánh như đầy những cánh hoa.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Ưng Chuỷ trà thơm uống thích liền,
Cụ già gói gửi tặng người tiên.
Sông Tương nay có vầng trăng sớm,
Đầy chén hoa soi ánh sáng viền.
Năm 805, tác giả đang làm giám sát ngự sử, bị biếm đi làm tư mã ở Lãng châu có sông Tương chảy qua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Tán Ưng Chuỷ trà