01/12/2021 10:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống hàn lâm Trương tư mã Nam Hải lặc bi
送翰林張司馬南海勒碑

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 18:32

 

Nguyên tác

冠冕通南極,
文章落上臺。
詔從三殿去,
碑到百蠻開。
野館濃花發,
春帆細雨來。
不知滄海上,
天遣幾時回。

Phiên âm

Quan niệm thông nam cực,
Văn chương lạc thượng đài.
Chiếu tòng tam điện[1] khứ,
Bi đáo bách man khai.
Dã quán nùng hoa phát,
Xuân phàm tế vũ lai.
Bất tri thương hải thượng,
Thiên khiển kỷ thì hồi.

Dịch nghĩa

Mũ mão thông suốt đến tận cõi nam
Văn chương đưa từ bậc quan lớn xuống
Chiếu ban ở ba điện sai ra đi
Bia đến xứ trăm man dựng mở
Hoa nở rậm ở quán nhà quê
Mưa nhẹ rơi trên cánh buồm xuân
Biết đâu ở chốn biển xanh
Chẳng mấy chốc vua cho về

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Mũ miện thông nam cực
Văn chương bậc thượng đài
Chiếu từ cung điện xuống
Bia dựng xứ man ngoài
Quán nội hoa đua nở
Buồm xuân mưa nhẹ phai
Biết đâu miền biển ấy
Mấy chốc được lui hài
(Năm 758)

Nguyên chú: "Tướng quốc chế văn" 相國制文 (Bài văn bia do tướng quốc làm).

Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
[1] Tức điện Lân Đức 麟德 trong cung Đại Minh 大明 thời Đường. Điện này có ba mặt nên mang tên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tống hàn lâm Trương tư mã Nam Hải lặc bi