28/01/2022 00:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

1

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 22/04/2008 06:24

 

Ngó lời: mới thơ Haikâu
Thường trực: thư tình

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » 1