09/08/2022 11:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhàn nhật tầm phương

Tác giả: Chiêu Dương - Nguyễn Tác Phụng

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/06/2020 20:28

 

Mưỡu:
Trăm năm trong cõi ở đời,
Chẳng vui cũng phí tuổi trời đã cho.
Dầu rằng tiền bạc đầy kho,
Mà không phong nguyệt bồng hồ cũng hư.

Hát nói:
Xuân bất lão nhân hà lão,
Lúc thanh nhàn đủng đỉnh dạo tìm hoa.
Nào lan mai đào lý cúc trà,
So hương sắc mỗi hoa tươi một vẻ.
Chẳng trách bướm ong ham đáo để,
Nhẽ nào quân tử lại vô tâm.
Đã chơi hoa ngắm nghía ôm cầm,
Vậy thưởng thức có tinh thần mới thích.
Xuân khứ xuân hồi thi mãn bích,
Hoa hàm hoa tiếu tửu thiên tôn.
Rượu pha hương say tít càn khôn,
Hoạ đượm tuyết lại càng tôn vẻ quý.
Vườn ngọc uyển chị Hằng lưu ý,
Khách tầm phương thường để trí vãng lai.
Còn xuân hoa nguyệt còn dài.
Ông kiểm học họ Trần là một vị cử nhân cựu học, hồi hưu ở Vĩnh Yên, tiệc tiễn hành đặt ở Câu lạc bộ Vĩnh Lạc.

Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chiêu Dương » Nhàn nhật tầm phương