04/10/2022 02:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái vi 4
采薇 4

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2015 14:24

 

Nguyên tác

彼爾維何?
維常之華。
彼路斯何?
君子之車。
戎車既駕,
四牡業業。
豈敢定居,
一月三捷。

Phiên âm

Bỉ nhĩ duy hà?
Duy thường chi hoà.
Bỉ lộ tư hà?
Quân tử chi xa.
Nhung xa ký giá,
Tứ mẫu nghiệp nghiệp.
Khỉ cảm định cư?
Nhất nguyệt tam hiệp.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Nở đều thơm đặc hoa gì?
Ấy cây thường đệ đến kỳ trổ hoa
Của ai kìa cỗ binh xa?
Của quan tướng suý dùng mà lập công
Binh xa vừa thắng ngựa xong
Bốn con ngựa đực uy hùng biết bao
Dám dừng để ở yên sao?
Ba lần thắng trận tháng nào cũng mong
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thái vi 4