01/03/2021 17:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Có chồng thì mặc có chồng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/03/2015 12:33

 

Có chồng thì mặc có chồng
Còn đi chơi trộm kiếm đồng mua rau
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Có chồng thì mặc có chồng