28/09/2022 16:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Giả Chí xá nhân “Tảo triều Đại Minh cung” chi tác
和賈至舍人早朝大明宮之作

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 07/01/2009 05:46

 

Nguyên tác

絳幘雞人抱曉籌,
尚衣方進翠雲裘。
九天閶闔開宮殿,
萬國衣冠拜冕旒。
日色才臨仙掌動,
香煙欲傍袞龍浮。
朝罷須裁五色詔,
佩聲歸到鳳池頭。

Phiên âm

Giáng trách kê nhân bão hiểu trù,
Thượng y phương tiến thuý vân cừu.
Cửu thiên xương hạp khai cung điện,
Vạn quốc y quan bái miện lưu.
Nhật sắc tài lâm Tiên Chưởng động,
Hương yên dục bạng cổn long[1] phù.
Triều bãi tu tài ngũ sắc chiếu,
Bội thanh quy đáo Phụng Trì[2] đầu.

Dịch nghĩa

Vệ sĩ đầu đội khăn đỏ lên tiếng báo hiệu trời sáng
Quan lo y phục vừa dâng áo quý cho vua mặc
Cửu trùng cung môn mở rộng cổng cung điện
Các quan từ vạn quốc vào triều kiến quân vương
Ánh mặt trời vừa mới chiếu xuống ánh trên cột điện Tiên Chưởng
Khói hương trầm bay phảng phất bên cạnh vua
Bãi triều còn phải làm chiếu ngũ sắc để dâng vua
Tiếng ngọc bội vang lên về hướng ao Phụng Trì

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Vừa nghe báo sáng lệnh kê nhân
Quan thượng y dâng áo thuỷ vân
Chín bệ mở toang cung ngọc điện
Trăm quan mừng lạy đấng anh quân
Tay tiên đón nắng cao cao vẫy
Áo ngự xông hương lớp lớp vần
Tan cuộc triều đình vâng chiếu nghỉ
Phụng Trì trở lại ngọc vang ngân
Xem thêm bài Tảo triều Đại Minh cung 早朝大明宮 của Giả Chí. Ngoài ra Sầm Tham và Đỗ Phủ cũng có bài hoạ. Giá Chí tự Ấu Lân, theo Huyền Tông hạnh Thục, làm trung thư xá nhân, đến đời Đại Tông làm hữu tán kỵ thường thị. Đại Minh cung là cung điện đời Đường, giờ phía đông huyện Trường An, tỉnh Thiểm Tây.

Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
[1] Y phục của vua.
[2] Tức Phụng Hoàng trì, tên hồ ao trong vườn thượng uyển, là chỗ của trung thư tỉnh, tức chỗ Giả Chí ở.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Hoạ Giả Chí xá nhân “Tảo triều Đại Minh cung” chi tác