24/09/2023 01:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống nam cung xá nhân Triệu Tử Kỳ xuất sứ An Nam
送南宮舍人趙子期出使安南

Tác giả: Tô Thiên Tước - 蘇天爵

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 07/11/2018 00:13

 

Nguyên tác

聖德隆千古,
皇威奠九壇。
金門頒鳳詔,
玉節使龍編。
博雅資專對,
才華屬妙年。
郎中初遴選,
省府昔周旋。
文治中華盛,
仁恩異國宣。
清風消瘴雨,
麗月淨蠻煙。
跋涉思銅柱,
委蛇跨錦輻。
堯封新正朔,
禹貢舊山川。
聲語時難解,
雕題倍可憐。
明年春色早,
歸拜禦階前。

Phiên âm

Thánh đức long thiên cổ,
Hoàng uy điện cửu đàn.
Kim môn ban phụng chiếu,
Ngọc tiết sứ Long Biên.
Bác nhã tư chuyên đối,
Tài hoa thuộc diệu niên.
Lang trung sơ lấn tuyển,
Tỉnh phủ tích chu toàn.
Văn trị Trung Hoa thịnh,
Nhân ân dị quốc tuyên.
Thanh phong tiêu chướng vũ,
Lệ nguyệt tịnh man yên.
Bạt thiệp tư đồng trụ,
Uỷ xà khoá cẩm phúc.
Nghiêu phong tân chính sóc,
“Vũ cống[1]” cựu sơn xuyên.
Thanh ngữ thì nan giải,
Điêu đề[2] bội khả liên.
Minh niên xuân sắc tảo,
Quy bái ngự giai tiền.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Ân đức thánh, cao dày thiên cổ,
Oai phong vua, yên vỗ cửu châu.
Chiếu son ban trước sân chầu,
Trương cờ ngọc tiết ruổi mau Long Thành.
Trang bác nhã tài rành chuyên đổi,
Đấng hào hoa đương tuổi trẻ măng.
Lang trung vừa mới vinh thăng,
Trước kia tỉnh phủ đã từng công lao.
Đức văn trị dồi dào Trung Quốc,
Lòng nhân ân thấm suốt ngoại bang.
Gió thanh mưa chướng liền tan,
Vừng trăng soi sáng trên làn khói mây.
Nhẹ chân bước trông cây đồng trụ,
Cất mình ngồi trên bộ yên thêu.
Ban hành lịch mới Đường Nghiêu,
Cũng trong “Vũ cống”, mấy triều non sông.
Tiếng ngoại quốc dầu thông hiểu khó,
Giống điêu đề tình có đáng thương.
Sang năm vừa tiết thiều quang,
Mau về tâu trước ngai vàng phân minh.
Bài thơ này được làm khi tiễn Triệu Tử Kỳ (tức Lễ bộ lang trung Triệu Kỳ Di 趙期頤, tự Tử Kỳ 子期), sứ thần nhà Nguyên trong một lần được phái sang nhà Trần nước ta, được chép trong An Nam chí lược.

Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
[1] Vua Đại Vũ nhà Hạ làm thiên Vũ cống trong Kinh thi, nói rõ về núi sông trong chín châu.
[2] Khắc chữ trên trán.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thiên Tước » Tống nam cung xá nhân Triệu Tử Kỳ xuất sứ An Nam