30/11/2021 13:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lâm Động Đình (Vọng Động Đình hồ tặng Trương thừa tướng)
臨洞庭(望洞庭湖贈張丞相)

Tác giả: Mạnh Hạo Nhiên - 孟浩然

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 10:08

 

Nguyên tác

八月湖水平,
涵虛混太清。
氣蒸雲夢澤,
波撼岳陽城。
欲濟無舟楫,
端居恥聖明。
坐觀垂釣者,
空有羨魚情。

Phiên âm

Bát nguyệt hồ thuỷ bình,
Hàm hư hỗ thái thanh.
Khí chưng Vân Mộng[1] trạch,
Ba hám Nhạc Dương thành.
Dục tế vô chu tiếp,
Đoan cư sỉ thánh minh[2].
Toạ quan thuỳ điếu[3] giả,
Đồ hữu tiễn ngư tình.

Dịch nghĩa

Tháng tám mặt nước hồ bằng phẳng
Trời nước hỗn hợp một tầng không hư
Thuỷ khí nung đúc đầm Vân Mộng
Sóng hồ lay động thành Nhạc Dương
Muốn vượt hồ mà không có thuyền chèo
Ngồi yên thì thẹn thùng với thánh hiền
Ngồi xem những người buông câu
Chỉ trơ trơ hâm mộ cái thú câu được cá

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Mặt hồ tháng tám phẳng bằng,
Nước trời hỗn hợp một vùng trong xanh.
Khí đầm Vân mộng vây quanh,
Trồng trềnh sóng lượn lay thành Nhạc Dương.
Muốn qua thuyền vắng nghẹn đường,
Ở dưng thời trị, thẹn thuồng mày râu.
Ngồi nhìn những kẻ buông câu
Luống công mong cá, có màu gì đâu.
Động Đình hồ ở Nhạc Châu phủ cùng với hồ Thanh Thảo ở gần vùng có đầm Vân Mộng. Trương thừa tướng tức Trương Cửu Linh, làm đồng bình chương sự (tức cùng làm thừa tướng với Lý Lâm Phủ) cho Đường Huyền Tông.

Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
[1] Phía nam huyện An Lục, tỉnh Hồ Bắc.
[2] Theo nghĩa trong sách Luận ngữ nói rằng: “Bang hữu đạo, bần thả tiện yên, sỉ dã”, nghĩa là có vua thánh minh trị nước mà mình bần và tiện là đáng thẹn.
[3] Nghĩa đen là buông câu, nghĩa bóng là ra làm quan.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạnh Hạo Nhiên » Lâm Động Đình (Vọng Động Đình hồ tặng Trương thừa tướng)