16/01/2021 14:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khi tôi đọc cuốn sách
When I read the book

Tác giả: Walt Whitman

Nước: Mỹ
Đăng bởi doume_totrami vào 12/09/2007 04:45

 

Nguyên tác

When I read the book, the biography famous,
And is this then (said I) what the author calls a man's life?
And so will some one when I am dead and gone write my life?
(As if any man really knew aught of my life,
Why even I myself I often think know little or nothing of my real life,
Only a few hints, a few diffused faint clews and indirections
I seek for my own use to trace out here.)

Bản dịch của Đỗ Trà Mi

Khi tôi đọc cuốn sách, là tiểu sử của người nổi tiếng
Cuốn sách này (tôi nói), có phải tác giả gọi ra đời sống con người?
Vậy thì khi tôi chết, ai đấy cũng sẽ viết về cuộc đời của tôi?
(Có vẻ như người này biết về cuộc đời tôi rất giỏi
Không, tôi nghĩ rằng cuộc đời thực của mình, tôi cũng không biết nổi
Chẳng qua chỉ là những câu ám chỉ bóng gió mà thôi
(Tập thơ Lá cỏ)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Walt Whitman » Khi tôi đọc cuốn sách