28/06/2022 10:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điện thôn bản bài 2

Tác giả: Trần Đông Phong

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 06/12/2015 02:06

 

Sớm rời Quỳ Hợp[1] lúc mưa dòng
Gió giục xe mau kịp độ đường
Khó quanh đường núi sương che mắt
Lạnh khí triền non nước đọng mi
Điện sáng chiếu gần đường xóm sáng
Tình nồng xa tới ý tim nồng
Quỳ Châu[2], Diên Lãm[3] vui dòng điện
Già trẻ xóm thôn ước đợi trông.
[1] Huyện thuộc tỉnh Nghệ An.
[2] Huyện thuộc tỉnh Nghệ An.
[3] Xã thuộc huyện Quỳ Châu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đông Phong » Điện thôn bản bài 2