23/05/2024 16:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độc bộ thôn khẩu thành vịnh
獨步村口成詠

Tác giả: Lê Giản - 黎簡

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/05/2019 03:45

 

Nguyên tác

萬樹漧紅似夕陽,
天陰寒浪揭湖光。
霜黏雁背菰蒲白,
村少禽聲䆉稏黃。
散木拳孿回匠石,
病駒龍悷負孫陽。
苦心詩卷多何補,
不及支離播籺糠。

Phiên âm

Vạn thụ can hồng tự tịch dương,
Thiên âm hàn lãng yết hồ quang.
Sương niêm nhạn bối cô bồ bạch,
Thôn thiểu cầm thanh bãi á[1] hoàng.
Tản mộc quyền loan hồi tượng Thạch[2],
Bệnh câu long lệ phụ Tôn Dương[3].
Khổ tâm thi quyển đa hà bổ?
Bất cập chi ly[4] bá hột khang.

Dịch nghĩa

Muôn cây khô đỏ như ánh trời tà
Trời tắt nắng sóng lạnh hồ gợn sóng
Sương ướt lưng nhạn cỏ cô bồ trắng
Thôn ít tiếng chim cây bãi á vàng
Cây tản ụ nổi sần sùi khiến thợ Thạch không quay nhìn
Ngựa ốm ngang bướng làm phụ lòng Tôn Dương
Khổ tâm vì có nhiều quyển thơ mà không bổ ích gì
Không bằng người tàn tật sàng sẩy thóc cám

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Cây đỏ như màu bóng tịch dương
Hồ mờ sóng lạnh hắt hồi quang
Sương dầm lưng nhạn cô bồ trắng
Làng ít tiếng chim bãi á vàng
Cây tản ụ sù ngơ thợ Thạch
Ngựa còi ngang bướng phụ Tôn Dương
Khổ tâm thơ dẫu nhiều vô ích
Kém gã mù đem tấm cám sàng
[1] Tên một loại cây lúa. Ở đây chỉ chung lúa má trên đồng.
[2] Trang Tử nhân gian thế chép có người thợ mộc nói, đây là một cây vô dụng, dùng làm thuyền thì thuyền đắm, dùng làm quan tài thì chóng mục, làm đồ dùng thì chóng hỏng, làm cửa làm cột thì chóng mọt, là thứ cây không dùng được. Đây tác giả tự ví mình như thứ cây không dùng được.
[3] Tức Bá Nhạc, người nổi tiếng về xem tướng ngựa. ở đây chỉ những người nâng đỡ mình.
[4] Hình thể khiếm khuyết tàn tật. Người tàn tật sẩy sàng cám thóc còn có cái mà ăn, còn thơ của ông không được tích sự gì.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Giản » Độc bộ thôn khẩu thành vịnh