22/10/2021 09:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bán không cho gió

Tác giả: Bùi Kim Anh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 12/04/2007 05:23

 

Ta làm thơ để tặng mình
Có ai mang bán chữ tình đi chơi
Thắt lưng con cõn hỏi giời
của vui cho hết còn lời nào đây

Bắc thang lên chín tầng mây
Chọn bồng bềnh sắc để may áo dài
Tìm người người đã của ai
Áo dài đành cởi vắt vai mà về

Tìm người lối cỏ chân đê
Mệt thôi nằm xuống mà ê ẩm mình
Câu thơ gỡ rối linh binh
Bán không cho gió rập rình thổi đi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Kim Anh » Bán không cho gió