16/08/2022 11:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương hiểu kỳ 1
將曉其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/04/2015 11:55

 

Nguyên tác

石城除擊柝,
鐵鎖欲開關。
鼓角悲荒塞,
星河落曉山。
巴人常小梗,
蜀使動無還。
垂老孤帆色,
飄飄犯百蠻。

Phiên âm

Thạch thành trừ kích thác,
Thiết toả dục khai quan.
Cổ giác bi hoang tái,
Tinh hà lạc hiểu sơn.
Ba nhân thường tiểu ngạnh,
Thục sứ động vô hoàn.
Thuỳ lão cô phàm sắc,
Phiêu phiêu phạm bách man.

Dịch nghĩa

Tiếng mõ vừa ngưng nơi thành xây bằng đá,
Khoá sắt mở và cửa tung ra.
Nơi vùng biên giới hoang vu tiếng trống, ốc ai oán,
Sao trời lặn sau núi ban mai.
Người xứ Ba thường ương bướng,
Sứ vua cử vào đất Thục có đi mà không trở lại.
Gần già, quen với mầu buồm lẻ,
Cứ phới phới xông vào vùng các bộ tộc.

Bản dịch của Phạm Doanh

Thạch-thành mõ vừa mới ngưng,
Khoá sắt cũng mở cửa tung ra rồi.
Biên hoang, trống ốc bi ai,
Tinh tú mới sáng đã rơi sau đồi.
Dân Ba tính thích trêu ngươi,
Sứ tới vùng Thục không người quay lui.
Già rồi buồm lẻ còn trôi,
Lênh đênh cứ dạt qua nơi trăm Mường.
(Năm 765)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tương hiểu kỳ 1