10/05/2021 14:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngũ Cáp am
五合庵

Tác giả: Ryōkan Taigu - 良寛大愚

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Nhật Bản
Đăng bởi Hồng Tiệm vào 24/10/2018 13:24

 

Nguyên tác

索索五合庵,
室如懸磬然。
戸外杉千株,
壁上偈数篇。
釜中時有塵,
竈裏更無烟。
唯有東村叟,
時敲月下門。

Phiên âm

Tác tác Ngũ Cáp am,
Thất như huyền khánh nhiên.
Hộ ngoại sam thiên chu,
Bích thượng kệ sổ thiên.
Phủ trung thời hữu trần,
Táo lý cánh vô yên.
Duy hữu đông thôn tẩu,
Thời sao nguyệt hạ môn.

Bản dịch của Đông A

Tiêu sơ am Ngũ Cáp
Như khánh treo an nhiên
Ngoài cửa bách ngàn gốc
Trên tường kệ mấy thiên
Trong niêu bụi phủ lớp
Trên bếp khói không lên
Chỉ có thôn đông lão
Dưới trăng gõ cửa thiền
Ngũ Cáp am (Gogo-an) là tên am nơi Ryokan trú ngụ, nằm trong chùa Kokujo (Quốc Thượng tự) trên núi Kugami (Quốc Thượng san). Ngũ cáp có nghĩa là năm lẻ (10 lẻ là 1 thưng/thăng, 1 thưng có thể tích bằng 1,8 lít, chứa được khoảng 1,5 kg gạo). Đó là lượng gạo mà Ryokan được cấp để dùng hàng ngày, và cũng là xuất xứ của tên am.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ryōkan Taigu » Ngũ Cáp am