01/10/2022 09:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tảo xuân
早春

Tác giả: Dương Thận - 楊慎

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/06/2014 04:40

 

Nguyên tác

江暖波光映日光,
幾家同住水雲鄉。
槿籬茅舍繁花里,
也有鞦韆出短牆。

Phiên âm

Giang noãn ba quang ánh nhật quang,
Kỷ gia đồng trú thuỷ vân hương.
Cẩn ly mao xá phồn hoa lý,
Dã hữu thu thiên xuất đoản tường.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sông ấm mặt trời soi sóng biếc
Nhà cỏ vài gian chốn nước mây
Hoa xuân chen với rào dâm bụt
Đu tiên lên xuống quá vách xây

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Thận » Tảo xuân