07/08/2020 15:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bề ngoài ra vẻ ra ngô

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 02/02/2018 11:36

 

Bề ngoài ra vẻ ra ngô
Bề trong tan nát đã khô cạn tình.
Cái Bè, Tiền Giang, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Bề ngoài ra vẻ ra ngô