29/09/2022 09:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lỗ quận đông Thạch Môn tống Đỗ nhị phủ
魯郡東石門送杜二甫

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2014 08:41

 

Nguyên tác

醉別復幾日,
登臨遍池臺。
何時石門路,
重有金樽開?
秋波落泗水,
海色明徂徠。
飛蓬各自遠,
且盡手中杯!

Phiên âm

Tuý biệt phục kỷ nhật,
Đăng lâm biến trì đài.
Hà thì Thạch Môn[1] lộ,
Trùng hữu kim tôn khai?
Thu ba lạc Tứ thuỷ[2],
Hải sắc minh Tồ Lai[3].
Phi bồng các tự viễn,
Thả tận thủ trung bôi!

Dịch nghĩa

Uống say từ biệt đã mấy ngày,
Lại đi chơi khắp ao hồ và lầu các.
Nay tới núi Thạch Môn,
Lại mở tiệc rượu nữa.
Sông Tứ nhấp nhô sóng thu,
Núi Tồ Lai nổi bật trong cảnh hồ lớn.
Hai ta sắp xa nhau như ngọn cỏ bồng trước gió,
Vậy hãy uống cạn ly rượu đang có trong tay.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Uống đã mấy ngày chưa đi được
Lại rong chơi lầu gác ao chuôm
Hôm nay tới núi Thạch Môn
Lại làm chầu nữa khi còn bên nhau
Sóng thu nổi trắng phau sông Tứ
Núi Tồ Lai nét rõ cuối trời
Ta như thân cỏ sắp rời
Rượu nồng đang có, ta thời cạn nao
Lỗ quận là đất của nước Lỗ thời nhà Chu, nay ở phía tây nam tỉnh Sơn Đông. Tác giả viết bài này khoảng năm 745, khi ông vừa từ quan ở Trường An, tới Lạc Dương gặp Đỗ Phủ. Hai người rủ nhau đi chơi nhiều nơi, cuối cùng chia tay tại Sơn Đông, Đỗ Phủ về Trường An mưu cầu công danh, còn Lý Bạch tiếp tục phiêu bạt giang hồ.

[1] Núi ở phía đông Lỗ quận, nổi tiếng vì nhiều cảnh đẹp.
[2] Sông nay trong huyện cùng tên, tỉnh Sơn Đông.
[3] Núi nay ở đông nam thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Lỗ quận đông Thạch Môn tống Đỗ nhị phủ