20/03/2023 16:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khóc vợ bé

Tác giả: Nguyễn Thiện Kế

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/08/2014 21:28

 

Nỡ bỏ nhau đi lúc vắng nhà
Rừng xanh trơ đó bóng hồng xa
Vùi xuân vội mấy cô còn trẻ
Nặng nợ thương ôi Móm chửa già
Miệng chú Tán làm oan bạn gái
Đất anh Điêu chẳng mát đàn bà
Ông Trinh ra biển ông Hiền tếch
Đã ngán cho đời lại tiếc hoa
Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thiện Kế » Khóc vợ bé