25/05/2024 18:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng Lư sơn bộc bố
望廬山瀑布

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 31/05/2004 21:19

 

Nguyên tác

日照香爐生紫煙,
遙看瀑布掛前川。
飛流直下三千尺,
疑是銀河落九天。

Phiên âm

Nhật chiếu Hương Lô[1] sinh tử yên,
Dao khan bộc bố quải tiền xuyên.
Phi lưu trực há tam thiên xích,
Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên.

Dịch nghĩa

Mặt trời chiếu xuống đỉnh Hương Lô sinh ra màu khói tía,
Từ xa nhìn thác nước treo như con sông trước mặt.
Bay chảy thẳng xuống từ ba nghìn thước,
Ngỡ là Ngân Hà rơi khỏi chín tầng mây.

Bản dịch của Nam Trân

Nắng rọi Hương Lô khói tía bay,
Xa trông dòng thác trước sông này:
Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước,
Tưởng dải Ngân Hà tuột khỏi mây.
(Năm 725)

Lư sơn còn gọi là Khuông sơn 匡山 hay Khuông Lư 匡廬, nằm ở phía nam thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

[1] Một ngọn trên Lư sơn, do luôn có mây khói bao bọc nên nhìn như một cái lò.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Vọng Lư sơn bộc bố