11/05/2021 03:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng Lư sơn bộc bố
望廬山瀑布

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 01/06/2004 21:19

 

Nguyên tác

日照香爐生紫煙,
遙看瀑布掛前川。
飛流直下三千尺,
疑是銀河落九天。

Phiên âm

Nhật chiếu Hương Lô sinh tử yên,
Dao khan bộc bố quải tiền xuyên.
Phi lưu trực há tam thiên xích,
Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên.

Dịch nghĩa

Mặt trời chiếu xuống núi Hương Lô sinh ra màu khói tía,
Từ xa nhìn thác nước treo như con sông trước mặt.
Bay chảy thẳng xuống từ ba nghìn thước,
Ngỡ là Ngân Hà rơi khỏi chín tầng mây.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Nắng chiếu Lò Hương khói tía bay,
Thác treo xa ngắm tưởng sông bày.
Từ ba ngàn thước dòng lao xuống,
Ngỡ Ngân Hà rớt chín tầng mây!
(Năm 725)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Vọng Lư sơn bộc bố