29/06/2022 17:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Với biển

Tác giả: Trịnh Bửu Hoài

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Ngọc Anh Lê vào 11/09/2008 08:25

 

Anh đã có nửa đời nghe biển hát
Những lời yêu vồ vập trước bờ xanh
Chỉ đến buổi gặp em anh mới biết
Đầu bạc phơ biển vẫn đa tình

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Bửu Hoài » Với biển