02/02/2023 00:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại vũ kỳ 2
大雨其二

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 05/05/2014 11:13

 

Nguyên tác

昨夜霜娥幽絳宮,
如河之淚散漫空。
馮夷怒放蛟龍鬥,
坤軸傾擠草木窮。
搖槳為誰中野子,
倚樓何事少陵翁。
請將下邑千家氣,
架作雲間萬丈虹。

Phiên âm

Tạc dạ sương nga u giáng cung,
Như hà chi lệ tản mạn không.
Phùng Di[1] nộ phóng giao long đấu,
Khôn trục khuynh tễ thảo mộc cùng.
Dao tương vị thuỳ trung dã tử,
Ỷ lâu hà sự Thiếu Lăng ông[2].
Thỉnh tương hạ ấp thiên gia khí,
Giá tác vân gian vạn trượng hồng.

Dịch nghĩa

Đêm qua cô gái goá lặng lẽ trong cung cấm
Nước mắt như sông tràn tuôn khắp nẻo
Hà Bá nổi giận để cho loài giao long đánh nhau
Trục đất nghiêng đẩy cỏ cây đến tận cùng
Người trong cánh đồng hoang kia vì ai khua mái chèo
Ông lão Thiếu Lăng việc gì mà đứng tựa lầu
Xin đem khí lực của nghìn nhà nơi thôn ấp
Bắc làm cây cầu vồng muôn trượng giữa khoảng mây trời

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Đêm qua, gái goá trong cung tía
Lệ tựa sông, tràn khắp đó đây
Phùng Di giận, giao long đánh lộn
Trục đất nghiêng, cây cỏ rạc đầy
Chuyển lái vì ai ngoài nội đó?
Dựa lầu, thương cụ Thiếu Lăng thay
Xin gom hơi thở muôn nhà lại
Ngàn trượng cầu vồng bắc giữa mây
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Hà bá, thần sông nước.
[2] Tức Đỗ Phủ, hiệu Thiếu Lăng dã lão.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Đại vũ kỳ 2