08/08/2022 17:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tóc sương

Tác giả: Nguyễn Sĩ Đại

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/06/2015 17:38

 

Người yêu nhau đã lấy nhau
Cành hoa thì đã cắm vào bình hoa
Giọt suơng không cửa không nhà
Nghe mùa xuân đến tìm sa tóc mình
1988

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Sĩ Đại » Tóc sương