13/07/2024 10:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hùng ca Quang Trung

Tác giả: Kha Tiệm Ly - Thái Quốc Tế

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/11/2014 13:34

 

Đánh cho chúng chích luân bất phản
Đánh cho chúng phiến giáp bất hoàn


Vó ngựa thù…
Vang rền biên ải
Nhói tim người áo vải cờ đào
Tuốt gươm thiêng, lấp lánh mấy tầng sao
Quyết giữ lấy quê hương từng ngọn cỏ
Máu hùng anh cháy ngời như ngọn lửa
Máu ba quân ngùn ngụt chí kiêu hùng
Ứng lời người,
Dài một dãy non sông…
Trường Sơn vội vươn mình cao thêm thước
Hoành Sơn vội xoay mình vươn tới trước,
Cho dòng quân như thác lũ dâng tràn
Một lời thề rúng động cả giang san…
“Đánh cho chúng chích luân bất phản
Đánh cho chúng phiến giáp bất hoàn[1]
Từng dòng người như thác đổ miên man
Tiếng ngựa hí vang vang trời một cõi
Sau bạch tượng, vó câu ào đá sỏi
Sau tướng quân, gươm thép tuốt sáng ngời!
Bạch Đằng giang háo hức máu xưa sôi
Ngàn sông rạch như lưới trời bủa sẵn
Sóng trường giang ào ào cơn quốc hận
Hoàng Liên Sơn ngân ngất dáng ngang tàng…
Trống Ngọc Hồi chấn động đến Nam Quan
Đồn Khương Thượng quân thù thây chất đống
Tiếng quân reo, cướp hồn Sầm Nghi Đống
Tiếng quân reo, cuồn cuộn sóng sông Hồng…

Vó ngựa tung hoành giữa núi đao
Cứu dân thoát khỏi biển ba đào
Sông Hồng xác giặc lênh bênh nổi
Gò Đống thây thù chất ngất cao
Bảo kiếm sáng ngời rung ánh nguyệt
Chiến công chói rạng dậy tầng sao
Giang sơn một cõi nghìn thu vững
Tanh máu xâm lăng nhuộm chiến bào!

Hồ Thơm Nguyễn Huệ
Mãi mãi về sau
Chiến tích một thời rung bốn biển
Uy linh ngàn thuở động năm châu!
Hồ Thơm Nguyễn Huệ
Áo vải Tây Sơn:
Đường cũ dẫu mờ muôn dấu ngựa
Sử xanh còn rạng tấm lòng son.
[1] Lời vua Quang Trung nói với tướng sĩ trước khi xuất trận.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kha Tiệm Ly » Hùng ca Quang Trung