21/05/2022 06:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một

Tác giả: Vũ Minh Tân

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/11/2008 08:40

 

Nhớ Nguyễn Du

Một trong sách, một ngoài đời
nỗi đau, riêng một mình thôi. Một mình
một tài. Một mệnh. Một tình
nổi nênh một Nguyễn. Nổi nênh một Kiều
Nguồn: Vũ Minh Tân, Nẻo về (thơ), NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Minh Tân » Một