23/06/2024 03:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 058
058

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2014 23:16

 

Nguyên tác

The sparrow is sorry for the peacock at the burden of its tail.

Bản dịch của Bằng Việt

Chim sẻ động lòng thương con công
Đẹp để làm gì, khi gánh đuôi quá nặng!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 058