03/08/2020 19:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi ngang lò mía thơm đường

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/06/2015 08:50

 

Đi ngang lò mía thơm đường,
Muốn vô kết nghĩa cang thường với em.
Khảo dị:
Đi qua lò mía thơm lừng,
Muốn vào kết ngãi cang thường với ai.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đi ngang lò mía thơm đường