23/07/2024 07:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chân lạc
真樂

Tác giả: Nguyễn Văn Siêu - 阮文超

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hảo liễu vào 30/12/2014 22:41

 

Nguyên tác

數碗清香一小童,
盡書誦罷臥南風。
滿園桂月分分白,
夾壁榴花隱隱紅。
獨立每驚成褊狹,
端居正恐落虛空。
自從真樂無人識,
寥寂多為避俗翁。

Phiên âm

Sổ uyển thanh hương nhất tiểu đồng,
Tận thư tụng bãi ngoạ nam phong.
Mãn viên quế nguyệt phân phân bạch,
Giáp bích lựu hoa ẩn ẩn hồng.
Độc lập mỗi kinh thành biển hiệp,
Đoan cư chính khủng lạc hư không.
Tự tòng chân lạc vô nhân thức,
Liêu tịch đa vi tị tục ông.

Dịch nghĩa

Mấy chén trà thơm, một cậu đồng (hầu hạ)
Sách xem xong rồi thì nằm hóng gió nam
Đầy vườn bóng quế (nghĩa là bóng trăng) lốm đốm bạc.
Sát vách, hoa lựu rực rỡ hồng
Đứng riêng thì hằng sợ ra người bỏn xẻn.
Ngồi nghiêm (như Bụt) thì e lạc cõi hư không.
(Cho nên) tự mình tìm lấy điều vui chân thật mà không ai biết
Ở những nơi liêu tịch như thế này phần nhiều là lánh xa cõi tục.

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Một chén trà thơm, một cậu đồng,
Đọc xong nằm khểnh dưới nam phong.
Ánh trăng man mác, vườn rơi bạc,
Hoa lựu lơ thơ tựa điểm hồng.
Đứng tách e ra người ích kỷ,
Ngồi nghiêm sợ lọt cõi hư không.
Theo điều “vui thật” ai mà biết?
Hiu quạnh xui người dễ sạch trong.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Siêu » Chân lạc