04/10/2023 11:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tân-gia-ba trúc chi từ kỳ 1
新嘉波竹枝詞其一

Tác giả: Phan Thanh Giản - 潘清僩

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 12/06/2019 23:46

 

Nguyên tác

嘉波嶼上鋪層層,
嘉波嶼下水澄澄。
墨臉送來小虯鬣,
俱真真到及肥僧。

Phiên âm

Gia-ba tự thượng phô tằng tằng,
Gia ba tự hạ thuỷ trùng trùng.
Mặc kiểm tống lai tiểu cù lạp,
Câu-chân-chân đáo cập-phì-tăng[1].

Bản dịch của Tô Nam Nguyễn Đình Diệm

Gia-ba trên đảo phố trùng trùng
Gia-ba dưới đảo nước linh lung
Mặt đen dẫn đến tên cù lạp
Cùng tên Chân-chân với phì-tăng
Nguyên chú: “Nguyên Đồ Bà địa, kim vi Hồng Mao sở cứ” 原闍婆地,今為紅毛所㩀 (Nguyên là đất Đồ Bà, nay bị nước Anh chiếm đóng).

Tiểu dẫn: “Thuyền đáo cảng phát pháo tấn thượng bả thuỷ tức sai tiểu chu vãng thuyền vấn minh lai lịch, Dương nhân hô bản quốc vi Câu-chân-chân, hô thuyền trưởng vi cập-phì-tăng, hô tiểu chu vi cù-liệp cập-phì-tăng, Thanh nhân thư vi giáp tất sách” 船到港發礟汎上把水即差小舟往船問明來歷,洋人呼本國為俱真真呼船長為及肥僧呼小舟蚪鬣及肥僧,清人書為甲必冊 (Thuyền đến bến có bắn đại bác, trên đồn người trấn thủ lập tức phái chiếc thuyền nhỏ xuống hỏi rõ lai lịch, người Tây gọi nước họ là Câu-chân-chân, gọi thuyền trưởng là Cập-phì-tăng, thuyền nhỏ là Cù liệp Cập-phì-tăng, người Tàu viết là giáp tất sách).

Tân-gia-ba tức Singapore.

Nguồn: Tập san sử địa, số 7+8 - đặc khảo về Phan Thanh Giản, NXB Khai trí, 1967
[1] Phiên âm “captain”, là thuyền trưởng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Thanh Giản » Tân-gia-ba trúc chi từ kỳ 1