14/08/2022 01:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Niệm Phật đâu từng”

Tác giả: Thích Thiền Tâm

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/07/2017 06:46

 

Niệm Phật đâu từng ngại việc làm,
Người theo công việc tự mê tâm!
Bóng câu thân huyễn không tồn tại,
Chớ phụ trời Tây đấng Nguyện vương!
Nguồn: Mấy điệu sen thanh (tập 2), Thích Thiền Tâm, Đức Viên tự, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Thiền Tâm » “Niệm Phật đâu từng”