24/06/2021 19:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (25)
Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (25)

Tác giả: Lord Byron - George Gordon Byron

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 05/10/2018 14:15

 

Nguyên tác

And there was mounting in hot haste: the steed,
The mustering squadron, and the clattering car,
Went pouring forward with impetuous speed,
And swiftly forming in the ranks of war;
And the deep thunder peal on peal afar;
And near, the beat of the alarming drum
Roused up the soldier ere the morning star;
While throng’d the citizens with terror dumb,
Or whispering, with white lips -- `the foe! they come! they come!’

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Và chiến sĩ lên ngựa luôn, vội vã
Những binh đoàn được thành lập, những pháo binh
Đã hùng hổ xông ra, tiếng vang dậy rầm rầm
Vang từ xa đã chóng thành đội ngũ
Và tiếng súng dập dồn như sấm nổ
Và gần bên, tiếng trống báo giặc về
Gọi lính đứng lên, sớm hơn cả sao Mai
Còn dân chúng thì hãi hùng, kinh ngạc
Môi tái nhợt, thì thào: “Giặc đến rồi! giặc! giặc!”
Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lord Byron » Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (25)