31/05/2020 05:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trú mã độ đầu
駐馬渡頭

Tác giả: Trần Ích Tắc - 陳益稷

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 12/11/2018 22:49

 

Nguyên tác

大別山頭漢口前,
吴王磯下沔城邊。
立殘秋水隔灘鷺,
噪落夕陽何處蟬?
赤壁冷煙銷魏卒,
黃州淡月照坡仙。
英雄瀟洒名俱在,
我愛狂吟不愧天。

Phiên âm

Đại Biệt[1] sơn đầu Hán Khẩu[2] tiền,
Ngô vương ky[3] hạ Miện thành[4] biên.
Lập tàn thu thuỷ cách than lộ,
Táo lạc tịch dương hà xứ thiền?
Xích Bích[5] lãnh yên tiêu Nguỵ tốt,
Hoàng Châu[6] đạm nguyệt chiếu Pha tiên[7].
Anh hùng tiêu sái danh câu tại,
Ngã ái cuồng ngâm bất quý thiên.

Bản dịch của Đông A

Đại Biệt đầu non Hán Khẩu coi
Đá Ngô thành Miện giáp chân rồi
Nước thu tản mát cò xa bến
Chiều xuống râm ran ve mấy nơi
Xích Bích khói mờ tiêu lính Nguỵ
Hoàng Châu trăng lợt chiếu Tô chơi
Anh hùng tiêu sái danh còn đấy
Ta thích cuồng ngâm chẳng thẹn trời
[1] Dãy núi nằm ở giáp ranh An Huy, Hồ Bắc và Hà Nam.
[2] Địa danh ở cửa sông Hán Thuỷ nhập vào Trường Giang.
[3] Tảng đá chắn bên sông, nơi Tôn Quyền đánh Hoàng Tổ và làm xích sắt chắn tàu thuyền Nguỵ xuống đánh, về sau Vương Tuyền đốt xích sắt xuống diệt Ngô. Tảng đá này còn có tên Vũ công ky, Đồng tân ky.
[4] Địa danh, tên đầy đủ là thành Miện Dương.
[5] Vốn là nơi liên quân Thục Ngô đốt cháy đội tàu chiến của Nguỵ thời Tam Quốc. Tuy nhiên Xích Bích ở Hoàng Châu là nơi Tô Đông Pha dạo chơi và làm hai bài Xích Bích phú lại không phải là nơi liên quân Thục Ngô phá quân Nguỵ. Như vậy Trần Ích Tắc cũng giống như Tô Đông Pha đã nhẫm lẫn địa danh Xích Bích này.
[6] Địa danh, nay là huyện Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc. Tô Đông Pha từng chịu Ô Đài thi án bị lưu đày tới đây.
[7] Tức Tô Đông Pha.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Ích Tắc » Trú mã độ đầu