20/05/2022 14:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đánh Chiêm Thành

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vodanhthi vào 22/11/2011 20:47

 

Chiêm Thành mấy dịp hưng binh
Tiến vào cướp phá dân mình bao phen
Nhà vua kháng Bắc đã yên
Chỉ thanh kiếm lịnh, bình Chiêm từ này
Thành Chiêm lửa khói mù mây
Chiêm bang từ đó chắp tay cống triều
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Hát ru Việt sử thi, NXB Thanh niên, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Đánh Chiêm Thành