28/05/2022 03:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi ngũ thủ kỳ 4
柳枝枝五首其四

Tác giả: Tiết Năng - 薛能

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 31/12/2006 17:47

 

Nguyên tác

西園高樹後庭根,
處處尋芳有折痕。
終憶舊遊桃葉舍,
一株斜映竹籬門。

Phiên âm

Tây viên cao thụ hậu đình căn,
Xứ xứ tầm phương hữu chiết ngân.
Chung ức cựu du Đào Diệp xá,
Nhất chu tà ánh trúc ly môn.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Khắp vườn tây cây cao sau viện
Tìm liễu thơm cành chiết khắp nơi
Quán xưa Đào Diệp một thời
Liễu cao nghiêng lấp bóng trời rào tre.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiết Năng » Dương liễu chi ngũ thủ kỳ 4