19/01/2022 02:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 16
16

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Diệp Y Như vào 19/02/2011 23:43

 

Nguyên tác

You came to my door in the dawn and sang; it angered me to be awakened from sleep, and you went away imheeded.
You came in the noon and asked for water; it vexed me in my work, and you were sent away with reproaches.
You came in the evening with your flaming torches.
You seemed to me like a terror and I shut my door.
Now in the midnight I sit alone in my lampless room and call you back whom I turned away in insult.

Bản dịch của Nguyễn Mai Liên

Người đã đến cửa sổ nhà tôi trong buổi sớm mai và cất tiếng hát, tôi đã tức giận vì bị đánh thức ra khỏi giấc ngủ say sưa, và người đã lặng lẽ bỏ đi.
Người đã đến vào buổi trưa và cất tiếng hỏi sóng nước, điều đó làm phiền công việc của tôi và người đã ra đi với lời trách máng.
Người đã tới vào buổi chiều với ngọn đuốc cháy rực trong tay.
Người coi bộ tôi giống như một sự kinh hoàng và tôi đã khép cửa sổ phòng mình lại.
Bây giờ giữa đêm đen tôi ngồi cô đơn trong phòng tối và gọi người trở lại, người mà tôi đã xua đuổi trong sự lăng mạ khiến người tổn thương.
Nguồn: Thơ R.Tagore, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 16