30/09/2020 23:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em là con út nhất nhà

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2015 13:54

 

Em là con út nhất nhà,
Lời ăn tiếng nói thật thà khoan thai.
Miệng em cười như cánh hoa nhài,
Như nụ hoa quế như tai hoa hồng.
Ước gì anh được làm chồng,
Để em làm vợ, tơ hồng trời xe.
Khảo dị:
Em là con út nhất nhà,
Lời ăn tiếng nói thật là khoan thai.
Miệng em cười như cánh hoa nhài,
Như nụ hoa quế như tai hoa hồng.
Ước gì anh được làm chồng,
Để em làm vợ, tơ hồng trời xe.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em là con út nhất nhà