20/08/2022 03:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ 45
首45

Tác giả: Lê Hữu Trác - 黎有晫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 04/03/2008 09:33

 

Nguyên tác

少辰遊玩處,
每望每咨嗟。
幾度飛黃葉,
重來望白波。
橋橫侜舊曲,
樹短至今斜。
歲月催人去,
親朋幾在家。

Phiên âm

Thiếu thời du ngoạn xứ,
Mỗi vọng mỗi tư ta.
Kỷ độ phi hoàng diệp,
Trùng lai vọng bạch ba.
Kiều hoành y cựu khúc,
Đoản thụ chí kim tà.
Tuế nguyệt thôi nhân khứ,
Thân bằng kỷ tại gia.

Bản dịch của (Không rõ)

Chốn ấy xưa du ngoạn
Mắt trông than thở phiền
Lá vàng bao độ rụng
Nước bạc một dòng tuôn
Cầu bắc như xưa đứng
Cây cằn tựa trước xiên
Tháng ngày người cách biệt
Lắm kẻ vắng gia môn
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 87, 9-1924

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hữu Trác » Thủ 45