16/05/2021 03:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giá em cùng đến

Tác giả: Lữ Huy Nguyên - Nguyễn Huy Lư

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 28/11/2018 14:46

 

Chưa có gì gắn bó ở đây
Đảo Trinh Nữ bốn bề sóng biển
Anh cứ tiếc giá em cùng đến
Xa xăm này, đỡ nhớ thương nhau

Ở một ngày, đảo đã quen đâu
Anh càng tiếc giá em cùng đến
Anh thơ thẩn một mình cuộc hẹn
Nhìn phương nào cũng nhớ thương em

Ở một tuần, đất lạ nên quen
Cứ tiếc mãi giá em cùng đến
Nhưng nếu thế, bài thơ tình về biển
Viết xong rồi, anh gửi cho ai
Nguồn: Lữ Huy Nguyên, Bắt đền đôi mắt (thơ tình yêu), NXB Văn học, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lữ Huy Nguyên » Giá em cùng đến